19-21 жовтня 2017 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні».

Запрошуємо викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, фахівців науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, банків і комерційних фірм.

Інформаційне повідомлення
Шаблон оформлення тез
Реквізити оплати
КІНЦЕВІ ТЕРМІНИ
 • До 30 вересня 2017 р. надіслати на електронну пошту оргкомітету файли заявки та матеріалів доповіді;
 • До 4 жовтня 2017 р. учаснику надішлють повідомлення від програмного комітету про прийняття чи відхилення доповіді;
 • До 10 жовтня 2017 р. учасник має перерахувати відповідну до форми участі суму оргвнеску на рахунок, вказаний у повідомленні, та відскановану копію квитанції переслати оргкомітету;
 • До 15 жовтня 2017 р. учаснику надішлють орієнтовний план заходів конференції.

 

 

 

 

 

Оголошено прийом абітурієнтів у 2017 році на навчання для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” за спеціалізацією “Інформаційні системи у менеджменті” спеціальності “Менеджмент”

 Оголошено прийом студентів на 2017-2018 навчальний рік на магістерську програму за спеціальністю Комп’ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізація “Консолідована інформація

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Консолідована інформація», засвоюють знання з методології створення консолідованих інформаційних ресурсів та застосування інформаційних технологій  консолідації інформації,  проектування, впровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів консолідації даних.

 • вміння і навики

Студенти набувають практичних навиків створення та застосування інформаційних систем і технологій відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань; розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання економічної інформації; побудови інформаційних моделей соціально-економічних систем та інструментальних засобів підтримки прийняття рішень.

 • компетенції і працевлаштування

Спеціалізація «Консолідована інформація» здійснює підготовку інформаційних аналітиків для всіх видів економічної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Випускники можуть працювати в службах інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємств та установ, що використовують комп’ютерні технології; в структурах інформаційної підтримки бізнесу. Такі фахівці можуть здійснювати інформаційно-аналітичний супровід діяльності підприємств та адміністративних установ, моделюючи їхню структуру та напрями функціонування з урахуванням взаємодії з зовнішнім середовищем.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Технології менеджменту знань
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Конкурентна розвідка
 • ІТ організації бізнесу
 • Технології інформаційного менеджменту
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації
 • Технології проектування та адміністрування сховищ консолідованої інформації
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технології захисту консолідованих даних
 • Управління проектами інформатизації
 • Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем
 • Математичні методи аналізу консолідованої інформації
 • Статистичні методи аналізу консолідованої інформації
 • Теорія тестування програмних продуктів
 • Моделі та структури консолідованої інформації
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованої інформації
 • Візуальне програмування
 • Технології проектування та адміністрування баз даних
 • Теорія інформації
 • Моделі інформаційних операцій

Форма навчання  –  Денна

Освітній ступінь  –   магістр

 • Ліцензійний обсяг 25 осіб

 Вступні випробування

 • Фаховий іспит (додатковий);
 • Іноземна мова;
 • Фаховий іспит.

Термін навчання 1 рік і 4 місяці

 

Вітаємо Луцик М.І. з захистом кандидатської дисертації на тему «Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України», який відбувся 02.12.2015 р.

 

15-17 жовтня 2015 року на економічному факультеті відбувається щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні»

 Галерея

 


Copyright (c) 2017