Методичне забезпечення

Прийма С.С., Мельник Б.К., Міщук Н.В., Когут М.П., Голубник О.Р., Несторович Н.В., Мельник Н.Б., Троханяк С.Р. // Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу „Інформатика” для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

Завантажити: ZIP, PDF

Троханяк С.Р., Когут М.П. Особливості роботи у математичному програмному пакеті MathCAD. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології” для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

Завантажити: ZIP, PDF

Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 76 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Завада О.П. Моделі та методи в інформаційних технологіях: Тексти лекцій.
– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 54 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Твердохліб І.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія проектування та адміністрування БД і СД”. Розподілені бази даних. Вид. 2-ге, доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 120 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Твердохліб І.П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Технології розроблення програмних і інтелектуальних систем” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності “Економічна кібернетика”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 48 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Збірник тестових завдань з курсу «Експертні системи» для студентів економічного факультету / Укладач Белз О. Г.. – Львів, ЛНУ, 2011. – 38 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Прийма С.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні» для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С., Голубник О.Р. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 116 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету / О.П. Завада, С.С.Прийма, О.Р. Голубник, Н.В. Міщук, М.П. Когут. – Львів, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 40 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Електронна комерція» для студентів економічного факультету  / О.Г. Белз – Львів, економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 48 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни Основи охорони праці для студентів заочної форми навчання економічного факультету / Б. Мельник – Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 15 с.

Завантажити: ZIP, PDF


Copyright (c) 2017