Монографії

Мельник Б. К. Використання новітніх інформаційних технологій в логістичній діяльності підприємства / Б. К. Мельник // Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: Монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 496-505.

Завантажити: ZIP, PDF

Приймак В.І. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України [Текст] : монографія / В. Приймак, О. Гинда. – Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Растр-7, 2013. – 436 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Pryimak V. The Information Economy Theory: new interpretation and knowledge management models. / V. Pryimak, I.Tkach. – Wroclaw: The General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces. – 2015. – 126 s.

Завантажити: ZIP, PDF

Приймак Василь. Управління ефективністю моніторингу банківської системи України [Текст] : монографія / В. Приймак, С. Лобозинська, П Приймак. – Львів : Растр-7, 2015. – 404 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Прийма С.С. Моделювання економічних процесів підприємства: монографія / Вовк В.М., Прийма С.С., Камінська Н.І. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 448 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Прийма С.С. Моделювання організаційних процесів у підприємництві: монографія / Вовк В.М., Прийма С.С., Шиш І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 334 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Прийма С.С. Моделювання соціально-економічних процесів / М.Л. Вдовин, Р.В. Вовк, С.С. Прийма. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 460 с.

Завантажити: ZIP, PDF

Прийма С.С. Оптимізація програми соціального захисту працівників підприємства: monografia – Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) / С.С. Прийма; Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy – P. TUKE Košice, UR Rzeszów, 2012. – 541 сtr.

Завантажити: ZIP, PDF

Прийма С.С. Оптимізація соціальних програм підприємства / Вовк В.М., Прийма С.С. // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : Монография / Под.ред В.С.Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А.Кизима. – Х.: ФЛП Александрова К.М., ИД «Інжек», 2012. – 592 с.

Завантажити: ZIP, PDF


Copyright (c) 2017