Белз Олександра Григорівна

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Службовий телефон: (032)2394026

Сфера наукових інтересів: Моделювання  процесів прийняття управлінських рішень

Перелік курсів:

 1. Експертні системи. Дисципліна вивчає основи проектування економічних експертних систем. Подано методи автоматичного набуття знань. Значну увагу приділено застосуванню нечіткої логіки та методів самоорганізації в експертних системах.
 2. Електронна комерція. Дисципліна вивчає основи створення проектів електронної комерції. Подано особливості платіжних систем в Інтернет. Значну увагу приділено інструментарію сворення інтернет-проектів.
 3. Інформаційні системи і технології в статистиці та обліку. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем економіста-статистика. Подано поняття автоматизованих інформаційних технологій. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах в статистиці та обліку.
 4. Інформаційні системи в обліку та аудиті. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем бухгалтера та аудитора. Описано популярні комп’ютерні системи в обліку та аудиті. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах обліку та аудиту.
 5. Інформаційні системи в фінансовому менеджменті. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем фінансового менеджменту. Описано популярні комп’ютерні системи фінансового менеджменту. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах фінансового менеджменту.
 6. Інвестивання та його оптимізаційні моделі. Дисципліна вивчає методологічні основи прийняття інвестиційних рішень. Описано методи моделювання процесу інвестування у виробництво Значну увагу приділено моделям портфельної теорії.
 7. Інформаційні системи і технології в статистиці. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем економіста-статистика. Подано поняття автоматизованих інформаційних технологій. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах в статистиці.
 8. Інформаційні системи в обліку, аудиті та контролі. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем бухгалтера та аудитора. Описано популярні комп’ютерні системи в обліку та аудиті. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах обліку, аудиту, контролю.
 9. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем бухгалтера та аудитора. Подано поняття автоматизованих інформаційних технологій. Описано популярні комп’ютерні системи в обліку та аудиті. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах обліку та аудиту.
 10. Інформаційні системи і технології аудиту. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем аудитора. Подано поняття автоматизованих інформаційних технологій. Описано популярні комп’ютерні системи аудиту. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах аудиту.
 11. Логістика.
 12. Технології менеджменту знань.

Copyright (c) 2017