Голубник Ольга Романівна

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук

Службовий телефон: (032)2394026

Сфера наукових інтересів: Економіко-математичне моделювання трудової міграції населення.

Перелік курсів:

  • Теорія ймовірностей і математична статистика.
  • Інформатика. Метою курсу є вивчення студентами загальних понять теорії інформатики, логічних основ обчислювальної техніки, принципів побудови алгоритмів і теоретичних основ програмування. В результаті навчання студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з персональним комп’ютером, ознайомитись із сучасними технологіями і методами обробки економічної інформації.
  • Управління проектами інформатизації.
  • Проектування та адміністрування БД і СД.
  • Теорія тестування.

Copyright (c) 2017