Прийма Світлана Степанівна

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Службовий телефон: (032)2394469

Коротка бібліографічна довідка:

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1989 р.). У 1989 – 97рр. інженер-програміст Львівської механізованої колони №21 тресту „Львівсільелектромережбуд” (з 1994 р.Львівське управління ЗАТ „Електро”); 1997 – 2001рр. інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету, 2001р. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка; 2004 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичне моделювання ціноутворення в ринкових умовах»,  2008 р. доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, нечіткі системи, нейронні мережі, генетичні алгоритми, комп`ютерні технології.

Перелік курсів:

  1. Інформатика. Метою курсу є вивчення студентами загальних понять теорії інформатики, логічних основ обчислювальної техніки, принципів побудови алгоритмів і теоретичних основ програмування. В результаті навчання студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з персональним комп’ютером, ознайомитись із сучасними технологіями і методами обробки економічної інформації.
  2. Методи гнучкого прогнозування. Дисципліна «Методи гнучкого прогнозування» включає: вивчення теоретичних основ  роботи з апаратом нечіткої логіки для вирішення слабо структурованих (змішаних) і неструктурованих  економічних задач; набуття навичок роботи з штучними нейронними мережами для розв’язування задач прогнозування, класифікації або управління; застосування генетичних алгоритмів для задач оптимізації під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.
  3. Інформаційні системи і технології в управлінні. Вивчення дисципліни  “Інформаційні системи та технології в управлінні” дозволяє студентам оволодіти знаннями та навичками теорії та практики проектування, організації та використання інформаційних систем в управлінні за допомогою сучасних програмних засобів опрацювання економічної інформації в економіці України; оцінювання ефективності інформаційних систем.
  4. Інформаційні системи і технології в статистиці та обліку. Дисципліна вивчає основи функціонування інформаційних систем економіста-статистика. Подано поняття автоматизованих інформаційних технологій. Значну увагу приділено технології розв’язування задач в прикладних інформаційних системах в статистиці та обліку.
  5. Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації.
  6. Математичні методи аналізу консолідованої інформації.

Copyright (c) 2017