Приймак Василь Іванович

Посада: Завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Службовий телефон: (032)2394026

Адреса електронної пошти: Pryimak_Vasyl@ukr.net

Дата народження: 09.06.1951 р.

Домашній телефон: (0322)227384

Коротка бібліографічна довідка:

Народився в селі Корчин Радехівського району Львівської області. В 1968 р. закінчив Київську середню школу-інтернат фізико-математичного профілю при Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка. У 1968-1973 рр. навчався на механіко-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1975 р. після служби в армії, досі працюю в цьому ж університеті на посаді інженера, асистента, доцента і професора кафедри інформаційних систем у менеджменті. Кандидатську дисертацію на тему “Крайові задачі теплопровідності і термопружності для тіл з неоднорідними умовами теплообміну” захистив у 1985 р., а докторську на тему “Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці” – у 2005 р. Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, серед яких 2 одноосібні монографії і 2 одноосібні навчальні посібники. Під моїм науковим керуванням захищено 3 кандидатські дисертації.

Сфера наукових інтересів: Економіко-математичне моделювання фінансово-економічних явищ та процесів.

Завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, доктор економічних наук, професор Приймак Василь Іванович – знаний учений у галузях управління інтелектуальним капіталом організацій та інформаційно-комунікаційних технологій в економіці. Має базову вищу математичну освіту (спеціальність прикладна математика), друга вища освіта з економічного напряму (спеціальність фінанси), кандидат фізико-математичних наук. Автор і співавтор 5-и монографій з проблематики управління ринками праці за умов мінливого ринкового середовища та управління знаннями в умовах становлення інформаційної економіки, 1 підручника та 2-х навчальних посібників для студентів економічних спеціальностей з грифом МОН України, понад 150-и наукових статей. На сьогодні має 5 учнів, які захистили кандидатські дисертації зі спеціальностей 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» і 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», здійснює наукове консультування підготовкою докторської дисертації та керівництво підготовкою трьох кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Проф. Приймак В. І. представляє кафедру у Вченій раді економічного факультету, а також є членом 2-х Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій:

  • заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;
  • член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.22 Львівського національного університету імені Івана Франка по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

Сферою наукових інтересів проф. Приймака В. І. є розробка економіко-математичних моделей оптимізації управління людським капіталом організацій та ринками праці, впровадження інформаційно-аналітичних технологій у фінансово-економічну сферу, дослідження інституціональних аспектів управління знаннями в інформаційній економіці, моделювання якості життя за умов мінливого ринкового середовища.

Перелік курсів:

  • Теорія ймовірностей і математична статистика
  • Світові електронні інформаційні ресурси
  • Менеджмент інформаційних ресурсів
  • Методи й організація наукових досліджень
  • Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка)
  • Науковий семінар

Copyright (c) 2017