Троханяк Степан Романович

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент

Службовий телефон: (032)2394687

Адреса електронної пошти: s_trokhanyak@ukr.net

Дата народження: 09.05.1974 р.

Коротка бібліографічна довідка:

Народився у 09.05.1974 р. у м. Львові. 1991-96 р.р. навчання в держаному університеті “Львівська політехніка” (факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій). 1996 -2000 р. інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету. 2000-2003 р. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті, 2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему ” Розробка математичних моделей багатополюсників, адаптованих до вхідної мови сучасних програм аналізу електронних схем “. З 2003 р. доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. 2008 р. – отримав вчене звання доцента

Додаткові посади:                                      –

Інженер I-ої категорії міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету

Сфера наукових інтересів: Математичне моделювання, комп’ютерні технології

 

Перелік курсів:

  • Інформатика. Метою курсу є вивчення студентами загальних понять теорії інформатики, логічних основ обчислювальної техніки, принципів побудови алгоритмів і теоретичних основ програмування. В результаті навчання студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з персональним комп’ютером, ознайомитись із сучасними технологіями і методами обробки економічної інформації.
  • Інформатика та ком’ютерна техніка. У курсі студенти вивчають загальні поняття теорії інформатики, логічні та технічні основи обчислювальної техніки, принципи побудови алгоритмів. В результаті навчання студенти повинні оволодіти практичними навичками роботи з персональним комп’ютером, з його допомогою здійснювати обробку економічної інформації.
  • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.
  • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем.
  • Основи охорони праці.
  • Електронна комерція.

Copyright (c) 2017