Завада Олександр Петрович

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: Доцент

Службовий телефон: (032)2394026

Адреса електронної пошти: zavada.oleksandr@gmail.com

Коротка бібліографічна довідка:

Народився 1948 р. у м.Львові. 1966 – 1971 рр. – студент факультету прикладної математики Львівського університету. 1971 – 1974 рр. – програміст обчислювального центру Львівського університету. 1974 р. –  асистент кафедри економічної інформатики і АСУ. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті Кібернетики АН УРСР за спеціальністю “Програмне забезпечення баз даних”. З 1990 року по даний час – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. Підготовив одного кандидата наук.

Додаткові посади: член Наукового товариства імені Шевченка

 

Сфера наукових інтересів: моделювання соціально-економічних процесів, зокрема, рівня життя в країнах Європи. Ключові слова: математичне моделювання;соціально-економічні процеси;рівень життя; показники економічного розвитку.

Перелік курсів:

  1. Алгоритмізація і програмування. Викладаються типові алгоритми сортування та пошуку, алгоритми над файлами, алгоритми на графах та деревах. Стисло розглядаються евристичні алгоритми, генетичні алгоритми та алгоритми відбору даних. На лабораторних заняттях студенти засобами алгоритмічних мов програмують складні запити до декількох таблиць.
  2. Інформатика.
  3. Інформаційні системи в економіці. Розглядаються міжнародні системи класифікації та кодування. Вивчається технологія комп’ютерного аналізу макроекономічних показників із застосуванням математичних методів компонентного аналізу, кластерного аналізу, аналізу часових рядів (тренди, коливання, причинно-наслідкові зв’язки). На лабораторних заняттях студенти працюють з базами даних, Web-сторінками, пакетами Statistica та Statgraphics.
  4. Інформаційні системи в маркетингу. Вивчаються типові технологічні засоби пошуку і опрацювання маркетингової інформації. Розглядаються  методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень. З використанням систем EXCEL  та Statgraphics  застосовуються інформаційні технології  для розв’язання таких задач: дослідження ринку, визначення попиту на товари, розрахунок цін, управління рекламною діяльністю.
  5. Системне програмування. Студенти вивчають мову програмування PHP .  В комп‘ютерній лабораторії вони створюють динамічні Web- сторінки, основані на базі даних MySql.
  6. Статистичні методи аналізу консолідованої інформації.

Copyright (c) 2017