Мельник Богдан Кирилович

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент

Службовий телефон: (032)2394687

Адреса електронної пошти: melb2@ukr.net

Дата народження: 22.02.1964 р.

Коротка бібліографічна довідка:

Народився у 22.02.1964 р. у м. Львові. 1981-86 р.р. навчання у Львівському університеті ім. І.Франка (фізичний факультет). 1986-1989 р.р. інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету. З 1989 – завідувач міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету. 1996-1998 р. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті, 1997 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Ідентифікація параметрів дискретних макромоделей аналогових компонент електронних та електричних кіл”. З 1998 р. доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті. 2000 р. – отримав вчене звання доцента

Додаткові посади:

Завідувач міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету

Сфера наукових інтересів: Математичне моделювання, комп’ютерні технології

 

Перелік курсів:

   1. Інформатика. У дисципліні розглядають широке коло питань, які стосуються основ використання інформаційних технологій: теорія інформації; класифікація апаратного і програмного забезпечення комп’ютерів і комп’ютерних систем; алгоритмізація і програмування; методологія використання сучасних програмних засобів.
   2. Компютерні мережі. У дисципліні розглядають широке коло питань, які стосуються мережевих інформаційно-комунікаційних технологій: концепції та принципи побудови комп’ютерних мереж; класифікація мережевого апаратного і програмного забезпечення; функціональне призначення протоколів; методологія використання мережевого програмного забезпечення.
   3. Корпоративні інформаційні системи. У дисципліні розглядають основні задачі, які вирішують в умовах функціонування корпоративних інформаційних систем, особливості побудови і використання інформаційних систем на великих підприємствах і в корпораціях. Звертають увагу на сучасні підходи до автоматизації обробки інформації під час ведення бізнесу.
   4. Захист інформації. У дисципліні розглядають основи побудови систем захисту інформації. Звертають увагу на методику створення інформаційно безпечного середовища в інформаційних системах, методи захисту інформації.
   5. Інформаційні системи на підприємстві У дисципліні розглядають методичні аспекти обробки облікових даних на підприємствах за допомогою автоматизованих інформаційних систем. Звертають увагу на питання налагодження та використання спеціалізованих програм обліку, принципи їх функціонування.
   6. Консолідована інформація.
   7. Технології захисту консолідованих даних.
   8. Інформаційна безпека.
   9. Логістичні інформаційні системи.

 


Copyright (c) 2017