Штанько Віктор Михайлович

Посада: Доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Службовий телефон: (032)2394026

Адреса електронної пошти: ico-ser@ukrpost.ua

Коротка бібліографічна довідка:

Штанько Віктор Михайлович (26.03.1950, в м. Ромни Сумської області) – економіст, кандидат економічних наук (Система Інформаційного забезпечення науково-технічного прогнозування в галузі (на прикладі підгалузі авіаційного моторобудування, 1988)), доц. (1991). Закінчив екон. ф-т Львів. ун-ту (1972), аспірантуру Центр. екон.-матем. ін-ту АН СРСР (1977). У 1972-73 інженер, 1973-74, 1977-1990 асист. каф. мех. обробки екон. інформації, з 1990 доц. каф. інформ. систем у менеджменті Львів. ун-ту.

 

Сфера наукових інтересів: теорія економічних систем і моделей; теорія економічної інформації; системний аналіз в економіці; застосування методології економічної кібернетики у менеджменті; автоматизація обробки інформації у менеджменті; автоматизація обробки інформації у менеджменті та системах управління економікою інших рівнів

 

Перелік курсів:

  1. Системи прийняття рішень.
  2. Ефективність інформаційних систем.
  3. Інформаційні системи у менеджменті.
  4. Системи підтримки прийняття рішень.
  5. Інформатика.
  6. Технології підтримки прийняття рішень.
  7. Інформаційні технології організації бізнесу.
  8. Технології інформаційного менеджменту.

Copyright (c) 2017