Головна

Кафедра інформаційних систем у менеджменті є випусковою кафедрою і на її базі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

спеціалізації «Консолідована інформація»

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

галузі знань 12 «Інформаційні технології»,

 

підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

спеціалізації «Інформаційні системи у менеджменті»

спеціальності 073 «Менеджмент»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Контакти:

м. Львів, проспект Свободи,18, кім. 100.
Тел. (032) 239-40-26
e-mail: ism-lnu@ukr.net


Copyright (c) 2017