kub

ОСВІТА В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Підготовка магістрів  зі спеціальності
комп’ютерні науки та інформаційні технології
за спеціалізацією
«КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ»
з наданням кваліфікації «Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Аналітик консолідованої інформації»

 

 

 НАВЧАТИСЬ МОЖЕ КОЖЕН, хто має диплом бакалавра, спеціаліста або магістра
З БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ та БУДЬ-ЯКОГО вищого навчального закладу

 

Спеціальність «Консолідована інформація»  спрямована на:

 • створення та застосування інформаційних систем і технологій відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
 • інформаційне моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання економічної інформації;
 • комп’ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
 • методології та технології проектування, впровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів з консолідації інформації;
 • організацію систем керування базами знань.

 

Чому варто вибирати спеціальність «Консолідована інформація»?

 Тому що  спеціальність «Консолідована інформація» є міжгалу­зевою спеціальністю, яка забезпечує високопрофесійну підготовку інформа­ційних аналітиків  у будь-якій сфері діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Тому що  на ринку праці існує велика потреба у фахівцях у галузі аналізу інформації, здатних організувати та забезпечити акумуляцію всебічної, повноцінної, достовірної і актуальної інформації, яка дає змогу будь-якій інституції ефективно діяти в умовах гострої конкурентної боротьби.

Тому що  Ви оволодієте технологією і методикою аналізу, систематизації та подання інформації; отримаєте навики роботи з інформаційними масивами; навчитеся формувати бази даних на підставі різноманітних інформаційних ресурсів, спираючись на інформаційні моделі, виявляючи в них об’єктивні закономірності і тенденції, визначаючи причинно-наслідкові зв’язки; поглибите свої знання у сфері інформаційних технологій.

 

Випускники спеціальності «Консолідована інформація» можуть

працювати в службах інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємств та установ, що використовують комп’ютерні технології; в структурах інформаційної підтримки бізнесу; у відділах маркетингу і прогнозування та в інших відділах органів управління. Такі фахівці можуть здійснювати інформаційно-аналітичний супровід діяльності будь-якої установи, моделюючи її структуру, напрями функціонування з урахуванням взаємодії з зовнішнім середовищем.


Посади фахівця:

 • Аналітик консолідованої інформації;
 • Інженер з науково-технічної інформації;
 • Інформаційний аналітик;
 • Проектний аналітик;
 • Адміністратор комп’ютерної мережі.

 

Умови навчання:

 • за державним замовленням;
 • на контрактній основі.

 
Форма навчання:

 • денна (з відривом від виробництва).

 Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

 

Додаткова інформація і довідки для вступників

З умовами вступу на спеціальність 8.18010015 «Консолідо­вана інформація», а також програмою вступних випробувань можна ознайомитися на  кафедрі інформаційних систем у менеджменті  за адресою:
м.Львів, проспект Свободи,18, кім. 100.
Тел. (032) 239-40-26


Copyright (c) 2017