Навчальні курси

Назва курсу Лектор Форма навчання Навчальна програма
Алгоритмізація і програмування Завада О.П. денна ZIP, PDF
Експертні системи Белз О.Г. денна ZIP, PDF
Захист інформації Мельник Б.К. денна ZIP, PDF
Інформатика Голубник О.Р. денна ZIP, PDF
Інформатика Жовтанецький М.І. денна ZIP, PDF
Інформатика Завада О.П. денна ZIP, PDF
Інформатика Мельник Б.К. денна ZIP, PDF
Інформатика Прийма С.С. денна ZIP, PDF
Інформатика Прошак Г. В. денна ZIP, PDF
Інформатика Троханяк С.Р. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи в економіці Завада О.П. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи в маркетингу Завада О.П. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи в обліку і аудиті Белз О.Г. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології Жовтанецький М.І. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті Белз О.Г. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології в статистиці Белз О.Г. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології в управлінні Прийма С.С. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології на підприємствах Мельник Б.К. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи у менеджменті Штанько В.М. денна ZIP, PDF
Інформаційні системи у фінансах Жовтанецький М.І. денна ZIP, PDF
Логістика Белз О.Г. денна ZIP, PDF
Системи прийняття рішень Штанько В.М. денна ZIP, PDF
Теорія імовірностей і математична статистика Приймак В.І. денна ZIP, PDF
Технологія проектування та адміністрування БД і СД Твердохліб І.П. денна ZIP, PDF
Управління проектами інформатизації Твердохліб І.П. денна ZIP, PDF
Експертні системи Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Електронна комерція Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Ефективність інформаційних систем Штанько В.М. заочна ZIP, PDF
Захист інформації Мельник Б.К. заочна ZIP, PDF
Інвестування та його оптимізаційні моделі Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Інформатика Прошак Г.В. заочна ZIP, PDF
Інформатика і комп’ютерна техніка Троханяк С.Р. заочна ZIP, PDF
Інформаційні системи в обліку і аудиті Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Інформаційні системи в фінансовому менеджменті Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології аудиту Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології в статистиці і обліку Белз О.Г. заочна ZIP, PDF
Інформаційні системи і технології у фінансовій і банківській сфері Жовтанецький М.І. заочна ZIP, PDF
Інформаційні системи у менеджменті Штанько В.М. заочна ZIP, PDF
Комп’ютерні мережі Мельник Б.К. заочна ZIP, PDF
Корпоративні інформаційні системи Мельник Б.К. заочна ZIP, PDF
Методи гнучкого прогнозування Прийма С.С. заочна ZIP, PDF
Моделі та структури даних Твердохліб І.П. заочна ZIP, PDF
Об’єктно-орієнтоване програмування Твердохліб І.П. заочна ZIP, PDF
Технологія проектування та адміністрування БД і СД Твердохліб І.П. заочна ZIP, PDF
Системи підтримки прийняття рішень Штанько В.М. заочна ZIP, PDF
Системне програмування Завада О.П. заочна ZIP, PDF
Теорія імовірностей і математична статистика Приймак В.І. заочна ZIP, PDF
Теорія імовірностей і математична статистика Приймак В.І. заочна ZIP, PDF
Технологія розроблення програмних та інтелектуальних систем Твердохліб І.П. заочна ZIP, PDF
Управління проектами інформатизації Твердохліб І.П. заочна ZIP, PDF

Copyright (c) 2017