Аспірантура

Відкриття аспірантури при кафедрі позитивно вплинуло як на активізацію наукових досліджень, так і на розвиток інтелектуального капіталу кафедри та дало змогу вивести кафедральні дослідження на вищий рівень. Внесок аспірантів і пошукувачів у наукову діяльність кафедри є досить суттєвим.

Аспірантура зі спеціальності 08.00.11 при кафедрі інформаційних систем у менеджменті набула на теренах Західної України статусу авторитетної інституції для підготовки фахівців вищої категорії. Так на засадах цільової аспірантури успішно завершено підготовку науково-педагогічних працівників для Львівської комерційної академії (м. Львів, 2010 р.), ВНЗ м. Улан-Батор (Монголія, 2011 р.), Львівської державної фінансової академії (м. Львів, 2012 р.) та Львівського інституту МАУП (м. Львів, 2014).


Copyright (c) 2017