Наукові зв’язки

Наукові зв’язки кафедри з вітчизняними і зарубіжними науковими інституціями є засобом верифікації фаховості та відповідності провідних науковців кафедри сучасним вимогам науково-методичної діяльності. Кафедра постійно представлена в оргкомітетах декількох наукових конференцій різного рівня. Завідувач кафедри проф. Приймак В.І. є членом оргкомітету наукових конференцій, які проводить економічний факультет, а також міжнародних у Польщі (приміром таких як «Dylematy współczesnego zarządzania» та « Decyzje w sytuacjach zagrożeń» у м. Вроцлаві). Доцент Штанько В.М. є постійним членом оргкомітетів щорічних Міжнародної студентсько-аспірантської конференції у Вроцлавському університеті (Республіка Польща) та Міжнародної студентсько-аспірантської конференції економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 2014 р. кафедра організувала проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (Львів, 23-25 жовтня 2014 р.).

Серед українських наукових інституцій, співробітники яких здійснювали сумісні з працівниками і аспірантами кафедри наукові дослідження, були факультет економічної інформатики ХНЕУ ім. С. Кузнеця (м. Харків), Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Інститут математики НАН України (м. Київ), факультет економіки і менеджменту Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ (с. Брюховичі Львівської обл.), кафедра економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич Львівської обл.), НУ «Львівська політехніка», Тернопільський національний економічний університет, ОЦ ЛНУ імені Івана Франка, кафедри економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Перелік зарубіжних наукових організацій, з якими кафедра мала наукові контакти, такий: Центр прикладної математики і статистики Технологічного університету Нью-Джерсі (США), Академія гірництва та металургії ім. Станіслава Сташіца (м. Краків, Польща), Вища офіцерська школа сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка (м. Вроцлав, Польща) та інші.


Copyright (c) 2017