Кафедра Інформаційних систем у менеджменті економічного факультету бере свій початок від кафедри математичних методів в економіці, яка була відкрита одночасно із створенням у 1966 р. економічного факультету.

За період з 1966 по 2002 р.р. кафедра декілька разів перейменовувалась, що було пов’язано з динамічним розвитком наукового та прикладного напрямків діяльності кафедри, модернізацією спеціальності по підготовці фахівців з вищою освітою.

З вересня 1969 р. кафедра математичних методів в економіці була розділена на дві кафедри: механізованої обробки економічної інформації та економічної кібернетики. З цього часу ведеться відлік діяльності кафедри інформаційних систем в менеджменті як самостійного підрозділу.

У зв’язку з уніфікацією однотипних спеціальностей та створенням спеціальності 0715 – “Економічна інформатика і автоматизовані системи управління” замість спеціальності 1738 – “Організація механізованої обробки економічної інформації” 2 березня 1989 р. відповідно змінено і назву кафедри на економічної інформатики і автоматизованих систем управління.

При переході вищої школи України на триступеневу систему підготовки фахівців з вищою освітою (бакалавр-спеціаліст-магістр) на базі існуючої спеціальності “Економічна інформатика і автоматизовані системи управління” у 1995 р. була створена спеціальність 7.050207 – “Інформаційні системи в менеджменті”. Таку ж назву отримала кафедра.

Під час створення у 1969 р. кафедри механізованої обробки економічної інформації при ній була організована лабораторія клавішних та перфораційних обчислювальних машин.

На базі цієї лабораторії у 1987 р. була створена міжкафедральна лабораторія обчислювальної техніки, яка була обладнана електронними обчислювальними машинами типу СМ. На рубежі 80-90-х років лабораторія поступово оснащується персональними ЕОМ сучасних типів і в даний час до її складу входять комп’ютерні класи ( в загальному понад 50 ПК IBM PC/AT і Pentium), об’єднаних в локальну комп’ютерну мережу, які використовуються для навчальних та наукових потреб.

Підготовку фахівців зі спеціалізації на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра (заочне та денне навчання) готують досвідчені науково-педагогічні кадри (2 доктори наук, професори, 10 кандидатів наук, доценти і 2 асистенти).

За час існування кафедри було захищено 7 докторських та  22 кандидатських дисертацій. Написано і видано 8 монографій, понад  1200 наукових праць, з них близько 30 підручників та понад 400 тез доповідей.

Завідувачами кафедри з початку її створення були:

 • канд. екон.наук, доцент Обуханич В.М. (з вересня 1969 р. по червень 1974 р.);
 • канд.фіз.-мат.наук, доцент Цегелик Г.Г. (з червня 1974 р. по вересень 1984 р.);
 • доктор фіз.-мат. наук, професор Юринець В.Є. (з вересня 1984 р. по листопад 2012 р.);
 • доктор екон. наук, професор Приймак В.І. (з листопада 2012 р. по даний час)

Свого часу закінчили навчання по кафедрі відомі вчені та громадські діячі:

 • Артеменко В.Б. – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського торговельно-еономічного університету;
 • Васюник І.В. – екс віце-премʼєр-міністр України (2007–2010 рр.)
 • Воробець С.Й. – доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Демків О.І. – директор департаменту фінансової політики облдержадміністрації;
 • Дрогобицький І.М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання економічних і інформаційних систем Фінансового університету при уряді Російської федерації;
 • Жмуркевич А.Є. – доцент кафедри економічної факультету управління фінансами та бізнесу;
 • Зборовський К.Р. – керівник Комунального підприємство «Обчислювальний центр управління житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації»;
 • Кузнєцова А.Я. – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та організаційної роботи Університету банківської справи Національного банку України;
 • Мокій А.І. – доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.;
 • Одінцов Б.Ю. – доктор економічних наук, професор кафедри інформаційних технологій Фінансового університету при уряді Російської федерації;
 • Сендега О.С. – екс голова Львівської облдержадміністрації;
 • Слюз Т.Я. – голова Державної казначейської служби України;
 • Ткач І.І. – доцент кафедри міжнародної інформації Тернопільського національного економічного університету;
 • Чмерук Г.Г. – доцент кафедри Університету банківської справи Національного банку України;
 • Шквір В.Д. – доцент каферди обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Яремик М. І. – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки Української академії друкарства.

Copyright (c) 2017